Denne hjemmeside er tænkt som en ’grønspættebog’, biavleren kan læse i på sin telefon eller tablet ude i bigården.

Siden er bygget op, så du kan få et overblik over alle de væsentligste symptomer på, at din bifamilie eventuelt ikke er i topform.

Dette ikon markerer, at der er meldepligt for sygdommen/ skadegøreren.
Dette ikon markerer, at der er meldepligt, hvis skadegøreren findes på Anholt.

Hvis du vil læse mere om de enkelte sygdomme, kan du på Danmarks Biavlerforenings hjemmeside finde nyttige oplysninger.

Opbidt celleforsegling midt i cellelåg

Ondartet bipest
Europæisk bipest
Kalkyngel
Virussygdomme

Hullet yngelleje

Ondartet bipest
Stenyngel
Europæisk bipest
Varroa 
Kalkyngel
Sækyngel
Dårlig dronning
Virussygdomme

Celleforsegling er indsunken

Vi mangler et godt billede
Ondartet bipest
Europæisk bipest
Varroa
Kalkyngel
Virussygdomme

 

Små larver er delvist gennemsigtige

Europæisk bipest
Virussygdomme

Celleindhold ‘trækker tråd’

Ondartet bipest
Europæisk bipest

Rødbrune aflange mider ca. halt så store som varroa

Tropilaelaps 

Syrlig ubehagelig lugt

Vi mangler et godt billede
Ondartet bipest
Europæisk bipest

 

Skorper der hænger fast i cellevæggene

Skorper der hænger fast i cellevæggene

Ondartet bipest
Europæisk bipest
Virussygdomme

Mumier i celler som bierne ikke har kunnet fjerne

Vi mangler et godt billede
Stenyngel

 

Kravlende flyvelammede bier med strittende vinger

Trakémiden
Nosema

Døde pupper ligger fladt på cellebunden og der stikker rester op

Vi mangler et godt billede
Ondartet bipst

 

Sorte biller på størrelse med mariehøns

Lille stadebille

Død yngel ligger i forvredne stillinger

Europæisk bipest
Varroa 
Virussygdomme

Større laver er slappe og evt. flødefarvede

Europæisk bipest
Virussygdomme

Gange med slimet overflade igennem cellerne

Vi mangler et godt billede
Lille stadebill

Synlige mider på yngel (særligt på droneyngel)

Varroa

Deforme vinger og bagkrop

Vi mangler et godt billede
Varroa 

Brune ekskrementklatter på tavlerne eller øget bidødelighed over vinteren

Vi mangler et godt billede
Nosema

Mumier foran stadet/på flyvebrædtet og på stadets bund

Kalkyngel

Bier er hårløse og fremtræder sorte

Vi mangler et godt billede
Virussygdomme

Kravlende flyvelammede bier eller Biernes vinger er uklare

Virussygdomme

Puppe i sækagtig form, der kan trækkes ud af cellen eller tykmælksagtig lugt

Sækyngel

 

Gange af spind gennem cellerne

Voksmøl

De vigtigste ting at kigge efter vedr. sygdomme i honningbier

Gode tegn:

 • Bifamilien dufter godt af honning og propolis
 • Larverne er fyldige, struttende og elfenbensfarvede at se på
 • Familien er rolig, når du åbner til den – og den giver ikke for megen lyd
 • Der kommer hurtigt rolige bier op til tavlegaderne for at lukke for varmeudslip

Dårlige tegn:

 • Opbidte celleforsegling midt i cellelåg
 • Celleforsegling er indsunken
 • Celleindhold ‘trækker tråd’
 • Kravlende flyvelammede bier med strittende vinger
 • Hullet yngelleje
 • Syrlig ubehagelig lugt
 • Sorte biller på størrelse med mariehøns
 • Mumier i celler som bierne ikke har kunnet fjerne
 • Død yngel ligger i forvredne stillinger
 • Gange med slimet overflade igennem cellerne
 • Skorper der hænger fast i cellevæggene
 • Døde pupper ligger fladt på cellebunden, og der stikker rester op
 • Større laver er slappe og flødefarvede
 • Små larver er delvist gennemsigtige
 • Rødbrune aflange mider ca. halt så store som varroamider

Meldepligt:

Anmeldelse skal ske til den lokale biinspektør (du finder den lokale inspektør på det centrale bigårdsregister).

Hvis din bifamilie ikke trives, bør du kontakte en kyndig biavler eller din lokale biavlerforening.

Syning af bier ved salg eller flytning

Hvis du skal flytte eller sælge en bifamilie SKAL du have en sundhedsattest fra en kyndig biavler. Via dette link, kan du finde kyndige biavlere, som du kan kontakte. Alle biavlere på denne liste er medlem af Danmarks Biavlerforening. Prisen for at få en kyndig biavler til at udarbejde en sundhedsattest aftales i hvert enkelt tilfælde og afhænger typisk af, hvor langt den kyndige biavler skal køre og hvor mange bifamilier, der skal synes.

Det er ikke tilladt, at…

 • fodre bier i det fri
 • anbringe honning, tavler og andet materiale, hvorfra smitte kan ske, så bier kan få adgang hertil
 • flytte ubeboede bihuse eller lade dem stå på en sådan måde, at bier kan få adgang hertil, med mindre bihusene er desinficeret med en passende desinfektionsmetode
 • opbevare eller flytte brugte tavler, uafsmeltet voks, foder eller honning, så bier kan få adgang hertil
 • anvende foder, der indeholder honning

Mærkning af bigård

Bigårde, der er opstillet uden for ejerens ejendom, skal være synligt mærket med ejerens navn, samt adresse eller telefonnummer.

Fordi du vil bierne det bedste…

Registrer dine bigårde i det centrale bigårdsregister. Det er med til at sikre, at vi i Danmark har styr på eventuelle sygdomme hos bierne. Kun dem, der har registreret deres bigårde, vil få besked, når der kan meldes om sygdomsudbrud.